Daňová evidence

Daňová evidence a daňová přiznání

Přestože se vám může zdát vedení daňové evidence snadné, mnoho podnikatelů a firem v této oblasti stále chybuje. Neznalost zákona neomlouvá – obecně ukládá podnikatelům povinnost zajistit vedení účetnictví, ale ani netvrdí, že to musí být vlastními silami.

Podívejte se, jak snadno vést daňovou evidenci, zajistit daňová přiznání a vyhnout se zbytečným problémům. Průvodcem bude účetní a poradenská firma SOMMER ACCOUNTING s.r.o., dodavatel účetních služeb pro podnikatele a firmy všech velikostí po celé ČR.

Co je daňová evidence?

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví, jejímž účelem je evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků. Na základě daňové evidence se stanovuje základ daně, z něhož se provádí výpočet daně z příjmů fyzických osob.

Kdo musí vést daňovou evidenci?

Vedení daňové evidence musí zajistit všechny podnikající fyzické osoby, které netvoří účetní jednotku, tedy ti, kteří nemají zákonnou povinnost vést účetnictví (nejsou uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví).

Daňová evidence versus účetnictví

Podnikatelské subjekty, které podle §1 odst. 2 Zákona č. 563/1991 Sb. tvoří účetní jednotku už si musí zabezpečit vedení a zpracování účetnictví – zde daňová evidence nestačí. Jedná se o právnické osoby, ale také o fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které vedou dobrovolně podvojné účetnictví nebo fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl danou hodnotu (aktuálně 25 mil.).

Jak vést daňovou evidenci?

Daňová evidence pro neplátce DPH není až tak náročná. Forma ani způsob vedení daňové evidence nejsou nijak přesně stanoveny, může být vedena i ručně v tabulce nebo v účetním programu. Problém je v tom, že ani nejlepší software neumí zaručit, že budou formuláře daňové evidence vyplněny správně a v souladu s aktuální legislativou.

Mnohem rozumnější je možným chybám předcházet. Vedení a zpracování daňové evidence je vhodné svěřit účetní firmě, a dokonce ani nemusíte opouštět svou kancelář. On-line účetní služby jsou dostupné pro celou ČR. Ušetříte čas a zbavíte se stresu i zodpovědnosti.

Outsourcing daňové evidence pro firmy a plátce DPH

Daňová evidence pro plátce DPH už je složitější. Pokud zpracováváte velké množství účetních dokladů nebo vedete rozsáhlou skladovou evidenci, pak se externí vedení daňové evidence rozhodně vyplatí. Outsourcing účetnictví a daňové evidence totiž umožňuje přístup k řadě služeb v profesionální kvalitě a za dostupné ceny: 

 • evidence plátce DPH,
 • vedení peněžního deníku,
 • kniha pohledávek a závazků,
 • deník příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků,
 • příprava podkladů ke kontrole a zastupování na úřadech,
 • uplatňování výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje),
 • zpracování daně z příjmů, silniční, darovací daně a dalších daní,
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 • vedení a zpracování veškerých účetních dokladů, knih a evidencí dle zákona.

Výpočet daní a zpracování daňových přiznání

Daně a daňová přiznání bývají noční můrou mnoha firem. Finanční úřady si berou daňová přiznání pod drobnohled a jakákoliv chyba se může krutě vymstít v podobě daňového nedoplatku, penále či dokonce obvinění z daňového úniku. 

Rozhodně doporučujeme, aby daňová přiznání a výpočty daní prováděli účetní specialisté. Ti pro vás rádi připraví také přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ, nabídnou vám poradenství, daňové optimalizace a odklad daňových přiznání, zastupování na úřadech státní správy a další služby v oblasti zpracování účetnictví a daňová evidence. Naprostou samozřejmostí je ohlídaní daňových termínů a převzetí zodpovědnosti.

Snížíme vaše náklady, poradíme vám a přebereme plnou zodpovědnost: 

 • daně silniční,
 • daně z přidané hodnoty,
 • daně z příjmu fyzických a právnických osob,
 • zajištění daňové agendy vašich zaměstnanců,
 • konzultace k účetním a daňovým problémů firmy,
 • zpětná kontrola účetnictví s optimalizací daňových povinností,
 • posouzení daňových dopadů plánovaných obchodních operací a další.

Daňová evidence, outsourcing účetnictví – komplexní služby

Ve spojitosti s outsourcingem daňové evidence stojí za povšimnutí komplexní služby outsourcingu účetnictví. Je určen pro fyzické osoby, malé firmy i větší právnické subjekty a jeho výhodou jsou špičkové účetní služby za nižší náklady, zbavení se zodpovědnosti za zpracování účetnictví a získání pravidelného a včasného reportingu pro zvýšení efektivity společnosti. 

Mezi často využívané služby patří např. externí účetní dohled formou supervize účetnictví, odborné poradenství, finanční reporting, optimalizace firemních procesů a další služby pro úspěšný firemní rozvoj.

Chcete se dozvědět víc?

Zdají se vám daně nepřiměřeně vysoké a v daňové evidenci se jen těžko orientuje? Požádejte o bližší informace a řešení prostřednictvím průvodce nebo kontaktuje účetní poradce. 


SOMMER ACCOUNTING, s.r.o. – nadstandardní certifikované služby – mzdy, personalistika, účetnictví, audity, ekonomické poradenství a účetní outsourcing pro celou Českou republiku.

Kontakt

SOMMER ACCOUNTING s.r.o.
Komenského náměstí 81
293 01 Mladá Boleslav
+420 326 214 000
+420 326 214 001
FAX +420 326 214 009
26439972
DIČ CZ26439972

Oblíbené odkazy